VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA  IN KOMBIJA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

 

ODHOD AVTOBUSA V ŠOLO ( PRED POUKOM)

  1. 1.vožnja:

 LESENI MOST                      7.15

ZELENI MOST                     7.20

MAKUCOVA ULICA           7.20

DELAKOVA ULICA            7.20

 

  1. 2.vožnja:

CESTA DVEH CESARJEV (pri transformatorju)     7.30

LEVARJEVA ULICA                                                    7.30

LESENI MOST                                                               7.40

 

  1. 3.vožnja:

ZELENI MOST                                              7.50

MAKUCOVA UL., DELAKOVA UL.         7.50

ODHOD KOMBIJA V ŠOLO

MENCINGERJAEVA 65 MDMB                         7.00

CESTA V GORICE 15                                           7.15                      

                                                            

ODHOD AVTOBUSA IZ ŠOLE (PO POUKU)

ZELENI MOST, LESENI MOST                         12.15

 

ZELENI MOST, LESENI MOST,

CESTA DVEH CESARJEV,

LEVARJEVA ULICA                                            13.15

 

ZELENI MOST, LESENI MOST                         14.05

 

ODHOD KOMBIJA IZ ŠOLE (PO POUKU)

PONEDELJEK                                                       13.45 

TOREK                                                                   13.45

SREDA                                                                    13.45

ČETRTEK                                                              13.45

PETEK                                                                    13.45

                                                                                                                         

ODHOD AVTOBUSA PO PODALJŠANEMU BIVANJU

 

ZELENI MOST         1. do 5. razred                             15. 50

ZELENI MOST, LESENI MOST    1. do 5. razred     16. 05