Spoštovani starši,
če vašega otroka ni bilo zadnji šolski dan v šoli in spričevala ni prevzel, ga lahko, v skladu s 5. odstavkom 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22), prevzamete:
– do 30. 6. 2024 in
– od 16. do 20. 8. 2024.
Spričevalo lahko prevzamete v šolskem tajništvu, v času med 10. in 13. uro.
Spričevalo lahko prevzamejo učenci, njihovi starši ali osebe, ki imajo pooblastilo za prevzem spričevala. Osebe, ki bodo prevzemale spričevala na podlagi pooblastila, morajo obvezno imeti s seboj osebni dokument za identifikacijo.