Dragi učenci, spoštovani starši.

Zaključujejo se počitnice in počasi se vračamo nazaj v šolske klopi. Za vas smo spodaj zbrali ključne informacije, ki so potrebne za uspešen in čim manj stresen začetek novega šolskega leta.

 1. Prvi šolski dan se za učence od 2. do 9. razreda začenja v torek, 1. 9. 2020, ob 8.20. S poukom bomo zaključili po urniku, ki ga bodo učenci dobili v šoli.  Za učence bodo organizirani malica, kosilo in prevoz, za učence do 5. razreda pa bo organizirano tudi podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje bomo zaključili ob 15.45.
 2. Učenci 1. razreda so vabila in obvestila o prvem roditeljskem sestanku dobili po pošti.
 3. Za starše učencev od 2. do 9. razreda bodo organizirani roditeljski sestanki v času do 11. 9. 2020. O tem vas bodo obvestili razredniki.
 4. V šolo naj prihajajo le zdravi učenci. Starši vstopate v šolo le v primeru povabila.
 5. Učenci, ki niso v podaljšanem bivanju, morajo šolo zapustiti takoj po koncu pouka. Zadrževanje v šoli ni dovoljeno.
 6. Svoje otroke boste lahko starši prevzeli pred vhodom v šolo ob 13.20, 14.00, 15.00 in 15.30. Učiteljice OPB-ja bodo pripeljale učence pred šolo.  
 7. Jutranje varstvo bo organizirano le za učence 1. razreda od 6.00 do 8.00. Sprejem učencev je možen samo med 6.00 in 7.30. Šola se bo za ostale učence odprla ob 8.00. Za učence, ki v šolo prihajajo s šolskim avtobusom, bo organizirano varstvo.
 8. Vozni red avtobusov bo objavljen na spletni strani najkasneje do ponedeljka, 31. 8. 2020. Po navodilih Mestne občine Ljubljana in izvajalcev šolski prevozov morajo vsi učenci v avtobusu obvezno nositi zaščitno masko. Če otrok maske ne bo imel, ne bo smel vstopiti na avtobus.
 9. Torbe bodo učenci nosili dnevno domov. Učenci od 5. do 9. razreda bodo imeli garderobne omarice. Ključe bodo dobili pri razrednikih prvi šolski dan. Učenci od 1. do 4. razreda pa bodo imeli svoja oblačila in obutev pred svojo učilnico.
 10. Neobvezni in obvezni izbirni predmeti ter interesne dejavnosti se bodo izvajale po urniku. Prijavnice za interesne dejavnosti bodo učenci dobili v šoli.
 11.  Učenci od 7. do 9. razreda morajo na hodniku nositi zaščitne maske. Za vse učence bo šola priskrbela pralne zaščitne maske, ki jih bodo učenci dobili prvi dan pri svojem razredniku.
 12.  Na vhodu v šolo si je potrebno razkužiti roke.
 13.  Starši učencev, ki se šolajo na domu, bodo dobili vabila za roditeljski sestanek.

V primeru kakršnihkoli sprememb, boste pravočasno obveščeni.

Ravnatelj, učitelji in drugi zaposleni vas že nestrpno pričakujemo.

Vodstvo šole