Erasmus+ projekt: The Curious and Flourishing
Schools – Positive Education in Building of
Character Strengths and Virtues

ŠOLA V KATERI CVETIJO MOČI

– pozitivno izobraževanje pri krepitvi karakternih

prednosti in vrlin

V šolskem letu 2022/23 Osnovna šola Livada, Ljubljana sodeluje v Erasmus+ projektu z naslovom The Curious and Flourishing Schools – Positive Education in Building of Character Strengths and Virtues – skrajšana oblika ŠOLA V KATERI CVETIJO MOČI. Projekt bo potekal od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024. Nosilec projekta je Inštitut za pozitivno psihologijo iz Novega Sada s partnerskimi šolami, ob finančni podpori Erasmus+ programa Tempus, Srbija. V projektu sodelujejo šole iz Srbije (OŠ Kosta Trifkovic in OŠ “Branko Radicevic”, Novi Sad), Hrvaške (OŠ Odra in OŠ Frana Galoviča, Zagreb) in Slovenije (OŠ Šmarje – Sap, Šmarje – Sap in OŠ Livada, Ljubljana).

Cilj projekta je izboljšati kakovost formalnega izobraževanja v osnovnih šolah z izvajanjem pozitivne psihologije in okrepitvam močnih področji tako učencev kot tudi učiteljev. Namen projekta je podpreti in povezati prakso v šoli ter pedagoške raziskave z izobraževalno politiko. S tem bo pripomogel k novim pogledom in praksam v osnovnošolskem izobraževanju.

Poleg učnih rezultatov v šolah želimo postaviti v ospredje tudi duševno zdravje in psihično blagostanje učiteljev in učencev. Učinki projekta bodo preverjeni z raziskavo, v kateri bomo merili stopnjo zaznanega stresa, optimizma, zadovoljstva z življenjem, upanja v prihodnost …

Aktivnosti projekta:

 • Usposabljanje štirih učiteljev/učiteljic (40 ur) za izvajanje programa
  »Pozitivno izobraževanje – Cvetoča šola” (Novi Sad, Srbija)
 • Usposabljanje učiteljev (min 11) na matičnih šolah za izvajanje programa (v
  vseh partnerskih šolah).
 • Izvajanje delavnic za prepoznavanje in krepitev karakternih prednosti in
  močnih področij učencev v izobraževalnem kontekstu, ki smo jih
  ovrednotili z raziskavo o učinkih na nekatere kazalnike duševnega zdravja.
 • Raziskovalna metodologija za oceno učinkov programa.
 • Priročnik za učitelje, ki bodo izvajali program (teoretične in praktične
  razsežnosti).
 • Klubi pozitivne vzgoje na vseh šestih šolah

V ožjem timu projekta na OŠ Livada so Natalija Veselič Martinjak, učiteljica likovne vzgoje, Sladjana Jović Mićković, inkluzivna pedagoginja, Melita Bizjak Radeljič, učiteljica razrednega pouka in Marjeta Bilban, učiteljica razrednega pouka.

Usposabljanje ožjih timov projekta 6 sodelujočih šol, Novi Sad, Srbija,

26.2 – 4. 3. 2023

V prostorih Mestne knjižnice, kjer je središče Digitalnega mladinskega centra, v Novem Sadu, je v času, od 26. februarja do 4. marca 2023, potekalo petdnevno izobraževanje (40 ur), v okviru projekta ŠOLA V KATERI CVETIJO MOČI. Potekala je partnerska izdelava programa pozitivnega izobraževanja. Usposabljanja se je udeležilo 24 učiteljic in strokovnih delavcev s šestih partnerskih šol, iz Srbije, Hrvaške in Slovenije, ki so po vrnitvi na svoje šole usposabljale učitelje in izvajale program s svojimi učenci v okviru delavnic. Namen le-teh je razširiti miselnost pozitivne psihologije v šolski prostor.

Iz OŠ Livada smo se usposabljanja udeležile učiteljice Natalija Veselič Martinjak, Sladjana Jović Mićković, Melita Bizjak Radeljič in Marjeta Bilban. Pod vodstvom predavateljic, z Inštituta za pozitivno psihologijo iz Novega Sada in predavateljic iz Zagreba, smo se usposobile in dodatno krepile svoja znanja na področju pozitivne psihologije, čuječnosti, PERMA modela in VIA modela. Odkrivale smo svoja močna področja in ugotavljale, kako nam omogočajo uspešno opravljanje našega dela, ki nas ženejo naprej kot eno izmed glavnih vodil v našem življenju. Spoznale smo tudi druge partnerje in udeleženke v projektu, ki prihajajo iz dveh osnovnih šoli iz Hrvaške, dveh osnovnih šol iz Srbije in še z ene osnovne šole iz Slovenije.

no images were found

Usposabljanje učiteljev OŠ Livada Ljubljana, 25.3.2023

Materinski dan, v soboto, 25. 3. 2023, je 18 učiteljic OŠ Livada preživelo na šoli zelo aktivno in ustvarjalno. V zelo prijetnem, sproščenem, spodbudnem in motivacijskem vzdušju je potekalo 8-urno izobraževanje za učitelje, ki želijo sodelovati in širiti ideje pozitivne psihologije med kolege in učence. Učiteljem smo Marjeta, Melita, Natalija in Sladjana predstavile projekt, teorijo in ideje pozitivne psihologije. Predstavile smo spoznanja, zakaj je dobra in potrebna za učence in učitelje. Vse udeleženke so z velikim zanimanjem sodelovale v vseh aktivnostih. V uvodnem, teoretičnem delu, so spoznavale osnovne pojme iz pozitivne psihologije. Nadaljevale smo s prepletanjem teorije s praktičnimi aktivnostmi, različnimi igrami, vprašanji, debatami in improvizacijami… Skupaj smo preživele dan v zelo prijetnem vzdušju. Veliko smo se smejale, včasih tudi jokale. Spoznavale smo ena drugo in brez zadržkov odkrivale svoja močna področja in slabosti. Medsebojno smo se povezovale in ugotovile, da imamo veliko več skupnih stvari in pogledov kot smo mislile. Naša različnost in posebnost lahko veliko pripomore pri nadaljnjem sodelovanju.

Delavnica 1 in 2 – 6.b, 6.c in 7.b

Izvedbe 1. delavnice: 6.b – 5. 4. 2023 (učiteljica Sladjana); 6.c – 5. 4. 2023 (učiteljica Melita); 7.b – 7. 4. 2023 (učiteljica Marjeta)
Izvedbe 2. delavnice: 6.b – 12. 4. 2023 (učiteljica Sladjana ); 6.c – 13. 4. 2023 (učiteljica Melita); 7.b – 14. 4. 2023 (učiteljica Marjeta)
Cilj:

 • Uvod – seznanitev učencev s programom delavnice;
 • Opolnomočiti udeležence, da prepoznajo in okrepijo lastne prednosti oziroma močna področja.

Rezultat:

 • Udeleženci bodo lahko prepoznali svojih 5 najbolj izrazitih prednosti/moči, glede na model VIA
 • Udeleženci bodo med delavnicami uporabljali svoje prednosti/ moči in jih tako ozavestili in okrepili

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

Delavnica 3 in 4 – 6.b, 6.c in 7.b

Izvedbe 3. delavnice: 6.b – 24. in 8. 6. 2023 (učiteljica Sladjana); 6.c – 24. in 29. 5. 2023 (učiteljica Melita); 7.b – 5. 5. 2023 (učiteljica Natalija)
Izvedbe 4. delavnice: 6.b – 8. 6. 2023 (učiteljica Sladjana); 6.c – 31. 5. 2023; 7.b – 11. 5. 2023 (učiteljica Natalija)

Cilj:

 • Razvijanje zavesti učencev o tem, kako naj optimalno koristijo svoja močna področja (razumno in koristno, da bo dobro zanje in za druge).
 • Okrepiti učence, da imajo sposobnost optimalnega koriščenja svojih močnih področij in razvijajo druga področja, ki so slabše razvita, a so pomembna za doseganje ciljev.

Rezultat:

 • Učenci bodo sposobni prepoznati pretirano ali preslabo uporabo močnih področij
 • Učenci bodo prilagajali svoja močna področja med delavnicami in jih tako ozaveščali ter jih okrepili.

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found