KAKO NAJ REŠIM PROBLEM, ČE …

Vsak človek je le človek in ne stroj, kar pomeni, da ima lahko slab dan ali pa probleme, ki se mu v danem trenutku zdijo nerešljivi. V takem primeru je pomembno, da se problema zaveda in ga želi rešiti. V šoli se bo v vsakem trenutku našel nekdo, ki mu bo pri tem pripravljen pomagati.

 

KAJ STORITI, KO PRIDE DO SPORA, PRETEPA …?

Vsak učenec naj se pogovori s tistim, s katerim je imel konflikt. Če v nobenem primeru ne moreta najti razumne skupne besede, se lahko obrneta na šolsko svetovalno službo.

 

NIMAM COPAT

Enkratno pozabljanje copat lahko spregledamo. Če se bo to zgodilo večkrat, se bomo morali pogovoriti s starši.

 

ZAMUDIL SEM ZAČETEK POUKA

Učitelju se opraviči in  povej, zakaj si zamudil.

 

NE POČUTIM SE DOBRO

O svojem počutju obvesti učitelja ali razrednika. Trenutne slabosti ponavadi hitro minejo, v nasprotnem primeru pa ti bo učitelj svetoval in pomagal. Nikoli ne zapuščaj šole, ne da bi o tem obvestil učitelja ali razrednika.

 

ZBOLEL SEM

Spomni starše, da bodo obvestili razrednika, zakaj te ni v šoli. Odpovej kosilo in malico, če predvidevaš, da boš manjkal več dni.

 

IMAM OSEBNE TEŽAVE

Takoj se bo treba z nekom pogovoriti. Doma so tvoji starši, v šoli pa se lahko pogovoriš z razrednikom ali šolsko svetovalno službo. Vsi ti bodo radi pomagali. Ne pozabi: vsak problem je rešljiv.

 

NISEM NAPISAL DOMAČE NALOGE

Redno pisanje domačih nalog je ena od obveznosti vsakega učenca. Če si res pozabil, ali si imel kakšen drug razlog, da si prišel v šolo brez domače naloge, pred začetkom ure stopi do učitelja, mu to povej in našla bosta rešitev.

 

Ne prepisuj domačih nalog – to je le zapravljanje časa!

 

NIMAM PRIPOMOČKOV ZA DELO

To pomeni, da ne boš mogel delati tako kot tvoji sošolci. Pred uro se pogovori z učiteljem, svetoval ti bo in morda bosta poiskala potrebne pripomočke v šoli. Ni pametno, da preveč pozabljaš.

 

NE RAZUMEM RAZLAGE – SNOVI

Povej učitelju, rad ti bo pomagal. Ukrepaj hitro, kajti snov se kopiči. Uči se sproti, piši naloge in sodeluj pri pouku.